వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 18 March 2018 | 12:12 am వ్యాఖ్యాత : శ్యామలీయం | బ్లాగు : శ్యామలీయం
తెలుగువారిని ముంచిన దిక్కులేని
కాంగిరేసుకు నగుబాట్లు కలుగు గాక
తెలుగువారిపై కక్షసాధించు చున్న
భాజపావారి చెంపలు పగులు గాక.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 11:17 pm వ్యాఖ్యాత : వేణూశ్రీకాంత్ | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
హహహ పాటలన్నీ లిస్ట్ చేశారంటే వాటిపై మీ ఇష్టం తెలుస్తుందండీ.. నిజమే అన్నీ సుపర్ హిట్సే.. థాంక్స్ ఫర్ ద కామెంట్ శాంతి గారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 11:15 pm వ్యాఖ్యాత : వేణూశ్రీకాంత్ | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
థాంక్స్ షణ్ముఖ చారి గారు సరిచేశాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 10:44 pm వ్యాఖ్యాత : బుచికి | బ్లాగు : శ్యామలీయం
హేవిలంబిలో ఆంధ్రులకు కుచికుచి అయ్యింది. విలంబిలో బుచికి బుచికి అవకుండా ఉంటె బాగుంటుంది. కానీ ఆ అవకాశం లేదు. అందరు కలిసి తెలుగు వాళ్ళను బుచికోయమ్మ బుచికి చేసేలాగు కనిపిస్తోంది.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 7:57 pm వ్యాఖ్యాత : Unknown | బ్లాగు : మధుమానసం
chala bavundi ,chinnapati jnapakalu
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 7:03 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 6:02 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Congress eaten..
Now what TRS is doing……
Leaders are blamming each other…

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 6:00 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Congrats PV….

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:59 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

People know that salman doesn’t marry

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:58 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Good joke from baffon

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:57 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Congrats…..
Happy married life

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:55 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Gather all the mps….By that time 2019 election to be come

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:53 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

I will try once wether you said truth or not

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:51 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

two kids are fighting with each other

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:50 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

make peace instead of fighting

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:49 pm వ్యాఖ్యాత : Bharath Kumar | బ్లాగు : మామాట పై వ్యాఖ్యలు

Most of the People know about pawan kalayan…
How he paly cheap tricks

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:38 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
@Anonymous17 March 2018 at 04:46
You are clever and diligent.

hari.S.babu
Thanks for the appraisal.I am always cool!sometimes I might use harsh language,but It is also well calculated from my side.senior columnist gollapooDi maaruti rao als uses but with notifying it and asking excuses from readers personally!

about rahul's twitter handle:I am not at all observing twitter.But one thing I am observing.Media has changed it's earlier curtness and ridicukng.And his statements also looking intelligent than earlier.I think It is a apattern both media and congress were following to craetae an alternative to modi magic.

This changing twitter handle also a sugestion from image makers!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:09 pm వ్యాఖ్యాత : రాజేశ్వరి నేదునూరి | బ్లాగు : సాహిత్య దీపిక
SamkaraabharaNamu numDi
సొగసులు చిందు మేఘములు చుక్కల మించెడి నట్టి యందమున్
యుగముల నుండిమారని శుభోదయ వేళల నాకశంబులో
నగణిత రూపముల్వెలయు నాజుకు బొమ్మల సృష్టి జేయగా
గగనము నందు చేఁప కడు గంతులు వేసెను చిత్ర మెట్లగున్
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 5:03 pm వ్యాఖ్యాత : Manish Chandra | బ్లాగు : Poolabala blogspot.com
Thank you for this blog as i was very confuse which institute to join for foreign language classes in bangalore .Now i got a clear picture what to do next.Thank you!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 4:31 pm వ్యాఖ్యాత : Jai Gottimukkala | బ్లాగు : హరి కాలం
Good analysis. I hope you will publish full length blog posts in the next days.

I think the following will become important in the next months:

- Ayodhya temple (e.g. court verdict, out of court discussions result etc.)
- UPA era corruption cases (e.g. Robert Vadra, Deccan Herald)
- China & Pakistan military & terrorism front (e.g. surgical strike, Dawood or Hafiz killed)
- Agriculture schemes like minimum support price & MS Swaminathan report
- Economic performance (especially jobs & stock market)
- Elevation of middle level leaders (e.g. Piyush Goyal, Ram Madhav)

So far the feel-good factor is high. Modi's personal popularity & the well oiled BJP machine are plus points. If some of the above points click, it will only help Modi.

MP & Rajasthan will face anti-incumbency. Even UP & Gujarat the tally can go down. Modi & Shah know this but they already budgeted by targeting new states like Assam, Bengal, Orissa, Kerala & Telangana (even TN indirectly via Rajini).

AP can be a problem but post-poll (either CBN or even YSJ) is possible.

I think there are only three negative wild cards at this stage.

- Monsoon failure resulting in severe agrarian crisis
- Many Patel, Maratha, Jat, Lingayat, Kapu type agitations breaking out across the country
- Severe NPA problem leading to bank failure

Even these can be managed unless the situation becomes very bad. Also it can happen only spontaneously (i.e. opposition can't start, only circumstances can impact)
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 4:16 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : krishna Reddy Chittedi
dear sir very good blog
Breaking Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 4:10 pm వ్యాఖ్యాత : Manish Chandra | బ్లాగు : Poolabala blogspot.com
Thank you for sharing such a valuable information,this is going to help me a lot.Hope you will be sharing more information foreign language.

Foreign language classes in bangalore
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 3:45 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : మధుమానసం
dear sir very good blog and very good telugu content
Latest Telugu News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 3:44 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : krishna Reddy Chittedi
dear sir very good and very good content
Latest English News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 3:35 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : eco ganesh
dear sir very good blog and very good content
Suryaa News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 2:34 pm వ్యాఖ్యాత : Shanmukha Chary Acharam | బ్లాగు : సరిగమల గలగలలు
ఈ పాటను ఆలపించింది
బాలు. నాగభూషణం కాదు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 2:15 pm వ్యాఖ్యాత : Sujata | బ్లాగు : గడ్డిపూలు
Thank u andi
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 1:21 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
Why you are pinning on elections?They are only a part of political analysis, and It needs a survey for precision!

Of course as you wished to know:
.very long back when BJP made a reform which allow political parties to recieve funds from any source and gave a big hand that they need not to reveal the dnots, Media and senior political analyst club's resistance is very very little -mostly one or two dasy recent.

Have you observed that BJP winning stakes became higher from that day?I did!I know money only cannot be 100% factor,But It craetes winning environment.

This factor will be helpfull not only for BJP but each and eery politically clever party can use this money factor in it's own favour.

So,THere wil be no miracles in the 2019 elections.All the ruling parties which doesn't have public anger will continue in power.BBUt miracles can haappen and we can't recognise even one day before of their existence.Obnce BJP in vajpeyi tenure was in very positive boom,THey already boasted "INDIA SHINES!" and It turms into a strange result.

That's it!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 3:22 pm వ్యాఖ్యాత : Neelima Sardhy | బ్లాగు : Nanduri Srinivas - నండూరి శ్రీనివాస్
namaste sir. I cannot download the novel from scribd. as it is paid. is it possible for me to send the novel in drop box . thanks in advance
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 11:46 am వ్యాఖ్యాత : UG SriRam | బ్లాగు : హరి కాలం
ఆ కెతన్ ఎవరు? అకస్మాతుగ్గా ఈ తిట్లెందుకు? ఎమి జరిగింది?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 10:28 am వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : హరి కాలం
నాది ఫిలాసఫీయా!మైండు దొబ్బిందా?
ముందు నీ కామెర్ల రోఆనికి మందులేసుకు చావు!
గజ్జికుక్క్ అవాగుడు - ధూ!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 8:32 am వ్యాఖ్యాత : shaimaa sami | బ్లాగు : ఆంధ్ర ప్రగతి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 8:32 am వ్యాఖ్యాత : shaimaa sami | బ్లాగు : ఆంధ్ర ప్రగతి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 8:31 am వ్యాఖ్యాత : shaimaa sami | బ్లాగు : ఆంధ్ర ప్రగతి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 4:09 am వ్యాఖ్యాత : ketan | బ్లాగు : హరి కాలం
సొల్లువెధవ. సైకో(టిక్)వెధవ. నీకు ఫిలాసఫర్ పోసులెందుకోయ్!

నీది బైపోలార్ బై ప్రొక్సీ డిసార్డర్. దానికి మందులేసుకుచావు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 2:11 am వ్యాఖ్యాత : రాజేశ్వరి నేదునూరి | బ్లాగు : ఆంధ్రామృతం
నమస్కారములు
వృత్తము లన్నియు తేనె లూరుచున్నవి . శ్రీ వల్లభవఝులవారికి వేవేల నమస్కృతులు .శ్రీ చింతా సోదరులకు ధన్య వాదములు

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 3:30 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : సాహితీ గౌతమి
dear sir very good blog and very good content
Bollywood Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 3:17 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : TELUGU VELUGU
dear sir very good blog and very good content
Bollywood Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 17 March 2018 | 12:54 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : సునీలం..
dear sir very good blog and very good content
Tollywood News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 10:18 pm వ్యాఖ్యాత : Ghousuddin Shaik | బ్లాగు : లిఖిత
Deepam veluguthoone untundi...superb..
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 8:23 pm వ్యాఖ్యాత : Venkatachary Rangoju | బ్లాగు : అందం
కౢప్త

ఆౘంట
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 5:54 am వ్యాఖ్యాత : goutami sudalagunta | బ్లాగు : పద్యమంజూష
హంస పర్యాయ పదాలు కావలి?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 16 March 2018 | 5:52 am వ్యాఖ్యాత : Unknown | బ్లాగు : పద్యమంజూష
హంస
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 March 2018 | 5:57 pm వ్యాఖ్యాత : Unknown | బ్లాగు : మన పాత క్లాసు పుస్తకాలు
Please mail it to me at sssssayeed@gmail.com
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 March 2018 | 1:50 pm వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : వరూధిని
@ lalita TS,

ఏదయినా బ్లాగ్ చదివి ఆనందించేలోపు నీళ్ళ మహాత్యం, గాలి మహాత్యం అంటూ ప్రాంతీయ/జిల్లాల వాదం లేవనెత్తే వ్యాఖ్యలు చూస్తే అరచేతి మంట నెత్తికెక్కి "కోమల"నైపోతాను.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 March 2018 | 1:50 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : రాజసులోచనం
dear sir very good blog and very good information

Latest Telugu Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 15 March 2018 | 1:45 pm వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : వరూధిని
ఇసుక మాఫియా అబద్దం. ఫ్రీగా వస్తుందని మా ఊర్లో అందరూ తెచ్చుకుని ఇంట్లో నిలవ చేసుకున్నారు. ఫ్రీ అని ముఖ్య మంత్రి స్వయంగా ప్రకటించాక 15 వేలు పెట్టి ఎవరు కొంటారు ? ఒకవేళ 15 వేలకి ఎవరైనా అమ్మితే తల్లి పాలు తాగి పెరిగినవాడై ఉండడు. ఆంధ్రులు ఇటువంటి వారని తెలిసే తెలంగాణా వారు విడిపోయారు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 March 2018 | 10:48 pm వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
హ్హ హ్హ హ్హ, ఈ రోజు ఒక పద్యాల బ్లాగులో “బుచికి” గారు “తదీముక్షళ సార్ ఈ అక్షరాలకు అర్థమేంటో చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోండి. పెతిరోజు ఈ చిత్ర విచిత్ర అక్షరాలు ఏమైనా కోడ్ భాషా” అని అడిగారు. అదే బ్లాగులో ఆ మధ్య సరిగ్గా అటువంటి ప్రశ్నే నేనూ అడిగాను. జవాబు లేదు. పైగా, ముందు ప్రచురించబడినప్పటికీ తరువాత బ్లాగు వారిచే నా వ్యాఖ్య డిలీట్ చేయబడింది🙁. ఇపుడు “బుచికి” గారు, పాపం ఏమగునో 🙂 ?
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 March 2018 | 4:57 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : పలుకు తేనియలు
dear sir very good blog and very good content
Latest Telugu Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 March 2018 | 12:17 pm వ్యాఖ్యాత : Words Doctorate | బ్లాగు : Hyderabad Book Trust
I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work.
thesis Writing Service
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 14 March 2018 | 12:26 am వ్యాఖ్యాత : telugumanasasarovaram | బ్లాగు : అనువాదలహరి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 13 March 2018 | 11:45 pm వ్యాఖ్యాత : telugumanasasarovaram | బ్లాగు : అనువాదలహరి

హేయ్ మీ కోసం అందమైన కధల మాలిక..మనదారి మానస సరోవరం.
https://wordpress.com/post/telugumanasasarovaram.wordpress.com/34

మెచ్చుకోండిమెచ్చుకోండి

వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 13 March 2018 | 2:45 pm వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : వరూధిని
Where are you Zilebi గారు? మీ మాట / పద్యం వినబడక బ్లాగులోకం డీలాగా ఉంది నాలుగైదురోజుల నుంచీ. కుశలమే కదా? ఎండల తాపమా? ఆరోగ్యం జాగ్రత్తండి.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 13 March 2018 | 1:21 pm వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : Jwala's Musings
dear sir very good content
Latest Telugu Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 13 March 2018 | 1:15 pm వ్యాఖ్యాత : అనామిక... | బ్లాగు : సఖియా వివరించవే....
Thank you for taking time to appreciate my blog and leaving a message.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 13 March 2018 | 11:31 am వ్యాఖ్యాత : sam | బ్లాగు : vignana sumathi
dear sir very good blog and very good content
Latest Telugu Cinema News
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 5:07 pm వ్యాఖ్యాత : nmrao bandi | బ్లాగు : nmraobandi
అవును హరిబాబు గారు, మీరన్నది సత్యమే. నాటకం కానప్పుడు ఎన్డీయే నుంచి ఎందుకు బయటకు రావడం లేదు? దాన్లోని అంతరార్ధం ఏమిటి? కూర్చుని మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకుందామని మోడీ గారు ఫోన్ చేసిన పిలిచినట్లు జరిగిన ప్రచారంలో నిజమెంత? కానప్పుడు ఆ ప్రచారపు ఎత్తుగడ ఏమిటి? మరి ఎప్పుడు జరిగింది భేటీ?! అదేమీ జరగకుండానే ఇలా రాజీనామాలు చేతికివ్వడం, అలా ఆమోదింపబడటం కూడా జరిగిపోయాయేందుకనో! ఇన్నాళ్లూ అడిగిందానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చారు, మనకిచ్చినంత ఇంకెవరికీ ఇవ్వలేదు అని పొగడ్తలతో, స్తోత్రాలతో కీర్తించిన వాళ్ళే హఠాత్తుగా ప్లేట్ ఫిరాయించి మోసం, దగా, కుట్ర అని హాహాకారాలతో రాష్ట్రాన్ని హోరెత్తించడమేంటి? ఇదంతా కేవలం రాబోయే ఎన్నికల్లో ఓట్లు పిండుకోవడానికి, దండుకోవడానికి వేస్తున్న ఎప్పటికెయ్యది అస్త్రం. ప్రభుత్వం చెబుతున్న, చూపిస్తున్న ప్రకటనల్లో ఇంచుమించుగా చాలా వాటిల్లో మన రాష్ట్రమే ముందున్నట్లుగా ప్రచారాన్ని మీరు నమ్మినట్లే కనబడుతోంది, iమీరన్న 'రాష్ట్రాన్ని కాస్తంత గాడిలో పెట్టాడు' అన్న వ్యాఖ్యని బట్టి. అదికాక ఏటికాయేడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి తరలివస్తున్నా య్యాయే మరి! ఎక్కడ్నించి వస్తున్నాయో ఎక్కడ గుమ్మరిస్తున్నారో మరి!
అప్పటి పరిస్థితుల్ని బట్టి చంద్రబాబు గారే ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకున్న వాళ్లలో నేను కూడా ఉన్నాను. కానీ ఈయన మునుపటి చంద్రబాబు గారు కాదనిపిస్తోంది. రాబోయే యాభయ్యేళ్ళకూ అధికారం మా పార్టీదే అన్న యావలో ప్లానింగులన్నీ ప్రక్కదారి పట్టినట్లుంది. ప్రాధామ్యాలు చెయ్యాల్సిన పనులపై కాకుండా ప్రచారపు ఆర్భాటాలపై పెట్టినట్లుగా కనబడుతోంది.

"ఆ రెండు పార్టీల మధ్య వాతావరణాన్ని గమనించండి ..."
సత్యం. వాళ్ళకిదేదో లోన బయటా ఆటలా ఉన్నట్లుంది. ఈ ఆట నువ్వు గెలిస్తే, పై ఆట నాది అన్నట్లు. కానీ ఇద్దరిలో ఎవరూ తక్కువ కాదు, అవకాశం రాగానే, అవసరం లేదనుకున్నప్పడు, తీరినప్పుడు, ఎదుటివాణ్ణి చారులో కరివేపాకుని తీసినట్లు తీసివేయడానికి.

పొతే వైసీపీ విషయంలో భాజపా లెక్కలు నంద్యాల ఉప ఎన్నిక ఫలితంతో మారి ఉంటాయి. నంద్యాలలో గానీ వైసీపీ గెలిచి ఉంటే రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖ చిత్రం మరోలా ఉండేదని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. చచ్చినట్లుగా టీడీపీ తో పాటు నడవాల్సిన తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లోకి బీజేపీని ఆ ఎన్నికలు ,అప్పటికి , నెట్టాయి.

మీరన్న ట్విస్టు అశోక్ గజపతిరాజు గారి వ్యాఖ్యలో కనబడుతూనే ఉందాయిరి. అందుకనే నేను పైన చమత్కరించినట్లుగా మోడీ గారు 'వీళ్ళు వెంటనే ఎక్కడ మళ్ళీ వచ్చి, ఇచ్చిన రాజీనామా పత్రాలని గుంజుకు పోతారో అని, ఆలస్యం లేకుండా ఆమోదింపచేశారు అని నా నమ్మకం, అనుమానం. :)

స్పందనకు ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 3:36 pm వ్యాఖ్యాత : Haribabu Suraneni | బ్లాగు : nmraobandi
శ్రీ గురుభ్యో న్నమః

బీజేపీ ఆంధ్రాకి అన్యాయం చెయ్యదం,తెదెపా భాజపాకి కటీఫ్ చెప్పదం - అంతా రెండు పార్టీలూ కలిసి ఆడుతున్న నాటకం అనిపిస్తున్నది నాకు.కారణాలు పాయంట్ల వారీ చెబుతాను:

1).భాజపా ఆంధ్రాలో అధికారంలోకి రావాలని గానీ బలాన్ని పెంచుకోవాలని గానీ కోరుకోవటం లేదు.బీజేపీయే కాదు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఒకచోట గెలవాలంటే "నేను తప్ప ఇంకెవరూ మీకు న్యాయం చెయ్యలెరు!" అని చెపి ప్రజల్ని నమ్మించగలగాలి.ఆంధ్రాలో దానికి ఆవకాశం లేదు.దీనికి కారణాలు రెండు.ఒకటోది కేంద్రప్రభుత్వంలోకి ఆ పార్టీ నుంచి నలుగురు మంత్రుల్ల్ని కూడా తీసుకుని అదే పార్టీని విమర్శిస్తే జనం చచ్చినా నమ్మరు.రెండోది ముఖ్యమంత్రి పదవికి చంద్రబాబును మించిన వ్యక్తి ఆంధ్రా బీజేపీలో లేడు.
2).2014లో చంద్రబాబు ఆంధ్రాకి కాంగ్రెస్ అన్యాయం చేసింది అనే వాదనతో గెలిచాడు.ఈ నాలుగేళ్ళలో పరిపాలన సంతృప్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వైఫల్యాలు కట్టెదుట కనిపిస్తున్నాయి.ఈ వైఫల్యాలకి ఎవరో ఒకరిని జవాబుదారీ చెయ్యకపోతే 2019లో స్పష్టమైన మెజారిటీతో కూడిన గెలుపు కష్టమే!ఎటు తిరిగీ సొంత గెలుపు అసాధ్యం అయినప్పుడు మిత్రపక్షానికి మేలు చెయ్యదం కోసం కొన్ని తిట్లు తింటే తప్పేమిటి?కొంతమంది,ముఖ్యంగా ఎబీయన్ రాధాకృష్ణ లాంటివాళ్ళు కూడా భాజపా తలుపు వెనకాల వైసీపీనీ మంచం కింద తెదెపానీ పెట్టి డ్రామా ఆడాలని చూస్తున్నదని అంటున్నారు గానీ భాజపా వాళ్ళు అంత దేవయ్యలు అని నేను మాత్రం అనుకోవడం లేదు!జగన్ అభిమానుకు కొందరు కలలు గంటూ ఇలాంటి వార్తలు వ్యాపింపజేస్తుంటే భాజపా వ్యతిరేకులు నమ్మేస్తున్నారు గానీ లోపాయకారీగా అయినా భాజపా లోని ఏ ఒక్క వ్యక్తి అయినా పార్టీ ఆ ప్రతిపాదనకి సుముఖంగా ఉన్నట్టు ఒప్పుకున్నాడా?
తెదెపా లాంటి బలమయిన మిత్రపక్షాన్ని వదులుకుని జగన్ మీద కేసుల్ని తప్పించి మరీ వైయస్సార్ పార్టీతో జట్టుకడితే భాజపాకి వచ్చే లాభం ఏంటి?తను ప్రచారం చేసిన ఎన్ని ఎన్నికల్లో జగన్ ఎంతమందిని గెలిపించుకోగలడు?తూ తూ మంత్రం ప్లానేసి అతీ గతీ లేని పరిస్థితికి చహెజేతులా దిగజారిపోయి ఇరుక్కుని సభ్యుల్ని కొని గవర్నమెంటును ఏర్పాటు చెయ్యడమంటే అంత తేలికా?ఆ స్థితి భాజపాకి గౌరవమా?
3).ఆంధ్రాకి అసలు ప్రత్యేకహోదా అనేది అవసరం లేదు.అది చంద్రబాబుకీ తెలుసు.నాలుగేళ్ళ పాటు భాజపా ఇచ్చిన దానితోనే తన పని తను చేసి రాష్ట్రాన్ని కొంతమేరకు గాడిలో పెట్తాడు.అక్కడి నుంచి సాయం రాకపోతే గడవని పరిస్థితి ఉంటే చంద్రబాబు లాంటి అనుభవజ్ఞుడు ఇంతకాలం ప్రశాంతంగా ఉండడు.మొత్తం అభివృద్ధి అంతా ఒక్క అయిదేళ్లలోనే ఎవరూ చెయ్యలేరు గదా,2019లో మళ్ళీ రాష్ట్రంలో తను గెలిస్తే చాలు మళ్ళీ సత్సంబంధాలు పునరుద్ధరించుకుని ఇప్పటి పనినే కంటిన్యూ చెయ్యవచ్చు ఆనెది ఇద్దరికీ తెలుసు!ఆ రెండు పార్టీల మధ్యన ఉన్న వాతావరణాన్ని గమనించండి - భాజపా మాకు అన్యాయం చేసిందని అంటున్నారు,కానీ చంద్రబాబులో గానీ మిగిలిన తెదెపా సభ్యులాలో గానీ ఆగ్రహం కనబడటం లేదు.అటు భాజపా కూడా తెదెపా తమను ఇంత అన్యాయంగా విమర్శిస్తున్నా కోపం తెచ్చుకోవడం లేదు!అన్యయానికి గురయ్యామంటున్నవాళ్ళ కోపంలోనూ ఈ విమర్శలకి గురవుతున్నవాళ్ళలోని నిర్లక్ష్యంలోనూ సహజత్వం లేదు - అదే నాకు ఈ అనుమానం వచ్చేలా చేస్తున్నది.

P.S:అశోక్/ఆనంద గజపతిరాజు "అసలు హోదాయే అక్కర్లేదు,రాజీనామాలు చెయ్యడం అనవసరం" అని ఎందుకు అన్నాడు?అతను తెదెపాలో అనామక వ్యక్తి కాడు.కీలకమైన మంత్రాంగంలో అతను కూడా పాల్గొంటాడు కదా!అతనిది జమీందారీ స్వభావం - ఆ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు సూటిగా ఉన్న నిజాన్ని కుండబద్దలు కొట్టడానికే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు తప్ప అబద్ధాలతో కూడిన స్థాయి తక్కువ మాటలు మాట్లాడడానికి అంత ఇష్టపడరు.ఆ సహజ స్వబాహంతోనే తను ఆ మాట అన్నాడనేది తెలిస్తే నా వూహకి బలమైన సాక్ష్యం కూడా అదే అవుతుంది.

స్వస్తి!
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 3:28 pm వ్యాఖ్యాత : విన్నకోట నరసింహా రావు | బ్లాగు : nmraobandi
First get my name right please. ఆ తరువాతే మాట్లాడుకోవడాలు - ఏమన్నా ఉంటే.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 1:24 pm వ్యాఖ్యాత : nmrao bandi | బ్లాగు : nmraobandi
వోటింగ్ ను తప్పనిసరి చేస్తున్నారా? ఎప్పటినుంచి?
అమలుపరచగలరంటారా? impossible
తప్పనిసరి చేసి అమలు పరచినప్పటికిన్ని ప్రయోజనం లేని పధకం దేనికి?
నోటా = బహిష్కరణ అయినప్పుడు బహిష్కరణ = నోటాయే కదా?
తేడా లేని సంస్కరణ ఎందుకు? కేవలం ప్రజల్ని వోటింగ్ కేంద్రానికి రప్పించడానికి మాత్రమేనా?
వస్తారు, ఓటు వేస్తారు, కానీ వేసిన ఓట్లు మురిగిపోయేట్లు చేసి, ప్రయోజనాన్ని decimate చేసే సంస్కరణలోని తార్కికత ప్రభుత్వ పెద్దలో లేక మేధావులో వారికి మాత్రమే తెలిసి ఉండాలి. అంతిమంగా సంస్కరణ మూలానా ప్రభుత్వమో, ఎలక్షన్ కమిషనో, సుప్రీమ్ కోర్టో బావుకునేదేమిటి?
శూన్యం.
శూన్యాన్ని సాధించడానికి ప్రజలకు ఎంతో అసౌకర్యం కలిగించే ఇంత ప్రక్రియ అవసరమంటారా మేడం గారు?
సంస్కరణ మూలంగా ఏమన్నా సాధించదలచుకుంటే అది ఆ బాలట్ లిస్ట్ లో గల (నోటా కు అత్యధిక ఓట్లు వచ్చినప్పుడు / నోటా గెలిచినప్పుడు) మిగిలిన అభ్యర్థులందరూ మరెప్పటికీ ఎలక్షన్స్ లో నిలబడే అర్హత లేకుండా చేసేట్లయితేనే గదా నోటాను ప్రవేశపెట్టిన ప్రయోజనం సిద్ధించేది! ప్రజలు జీవం లేని నోటాను గెలిపించడమంటే మిగిలిన జీవాల్ని తిరస్కరించినట్లేగా?

"రవాణా, గట్రా బంద్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆదాయం కూడా పోతుంది." ...
ఎంతో కొంత పోగొట్టుకోకుండా ఎప్పుడూ మనం ఏమీ సాధించలేం. పోగొట్టుకునే దాని కన్నా రాబట్టుకోబోయేది ఎక్కువనుకున్నప్పుడే కదా మనం తెగించగలిగేది!

"ఆంధ్రా వాళ్ళ పరువే పోవడం తప్ప ...."

ఎలా ఉంటుంది ఆంధ్రాకు పరువు, ఓ ప్రక్కన సాక్షాతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రే 'హోదా ఏమన్నా సంజీవనా, మిగిలిన పుచ్చుకున్న వాళ్లు ఏమన్నా బాగుపడ్డారా' అంటూ హోదా కోసం ఉద్యమం చేసే వాళ్ళను అణగదొక్కుతుంటే, మరో ప్రక్కన బీజేపీ వాళ్ళు 'అన్ని రాష్ట్రాలకు ఇచ్చిన దాని కంటే మనకే ఎక్కువ ఇచ్చారు' అని అసత్యాలాడుతూ, కన్నతల్లినే కసాయిగా నరుకుతుంటే, ఇంకెక్కడా ఆంధ్రాకు పరువూ, మర్యాదా, మన్నన?
వీళ్ళను చూస్తుంటే మనలాంటి జాతి మరోటి ఉంటుందా దేశంలో అనిపిస్తోంది? చట్టంలో ఉన్నవాటిని కూడా ఇవ్వకుండా కేంద్రం తెలుగు జాతిని మొత్తం ఫుట్ బాల్ ఆడుకుంటున్నదంటే, ఎక్కడినుంచి వచ్చింది ఆ అలుసు? సాధించలేని నాయకులూ, నిలదీయలేని ప్రజలూ ఉండబట్టే గదా? అక్కడ కెసిఆర్ కేంద్రాన్ని నిలదీయడంలోని ధీరత్వం, ఇక్కడ దేహీ అని ఒంగి ఒంగి సలాములు చేయడంలోని భీరుత్వం --- ఎక్కడుంది లోపం?

అంటే కోపం రావచ్చేమో గానీ కొందరికి - ఆంధ్రా వాళ్ళు ఆరంభశూరులు అన్నదాంట్లో ఇసుమంత కూడా అబద్దం లేదు. అసలు శూరులే కాదు. ఉద్యమాలన్నవి మనవాళ్లకు అచ్చివచ్చేవి కాదులెండి. ఇప్పుడున్న నాయకులందర్నీ గమనించండి, మనమెలాంటి వాళ్ళను ఎన్నుకున్నామో తెలుస్తుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ మనమే, వాళ్ళను ఈ పార్టీలో, ఆ పార్టీలో పదే పదే, తిరిగి మార్చి ఎన్నుకుంటూ ఉంటాం. మరి మనం ఇంకెలా ఉంటాం? ఇలాగే ఉంటాం!
స్పందనకు ధన్యవాదాలు.
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 9:50 am వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : nmraobandi
ఓటింగ్ ని బహిష్కరించే వీలు ఉన్నపుడు నోటా అవసరం లేదు. ఓటింగ్ తప్పని సరి చేస్తున్నారు కాబట్టి నోటా ని ప్రవేశపెట్టారు. బహిష్కరణ = నోటా అని నేను భావిస్తున్నాను. ప్రత్యేక హోదా తెస్తారని తెలుగు దేశానికి ఓటు వేయలేదు. అనుభవం ఉన్న నాయకుడు మరియు గత్యంతరం లేని పరిస్థితులు చంద్రబాబు గారిని సీ ఎం గా చేసాయి. ఇపుడు ప్రస్థుత కర్తవ్యం ఏమిటి ? మీరన్నట్లు రవాణా, గట్రా బంద్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆదాయం కూడా పోతుంది.
ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది లేదు మీరేం చేసుకుంటారో చేసుకోండి పొండి అని రాజీనామాలు ఆమోదించేసారు. అసాధ్యం అయిన పనులను ఆశించడం వల్ల ఆంధ్రా వాళ్ళ పరువే పోవడం తప్ప ప్రయోజనం లేదు. దేశంలో ఆంధ్ర ప్రత్యేకత ఏముంది ? ప్రత్యేక హోదా ఎందుకివ్వాలి ? అన్నదమ్ములు విడిపోయేటపుడు ఉమ్మడి ఆదాయం, ఆస్థులు పంచుకుంటారు కదా? అలా జరగనపుడు నరసింహ సినిమాలో లాగా రజనీకాంత్ కి మైకా గనులు దొరికినట్లు ఆంధ్రా వారికి నిధులు దొరికే దారి ఉందేమో వెతకడం తప్ప మరో దారి లేదు.

తెలంగాణా ఉద్యమం 69 లో మొదలైతే 2014 కొచ్చేసరికి కే సీ ఆర్ హీరో అయిపోయారు. ఆంధ్రాలో ఇపుడేగా మొదలైంది ...ఎపుడో అపుడు మరో హీరో వస్తాడు.అప్పటిదాకా ఇటువంటి చర్చలు బోలెడు నడుస్తాయి. బ్లాగుల్లో ఉన్న ఆంధ్రావారికే ఒక కట్టుబాటు లేదు. బయట ఉన్న ఆంధ్రా వారి కట్టుబాటు గురించి ఆశించలేం ! స్వస్థి !
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 12 March 2018 | 9:27 am వ్యాఖ్యాత : నీహారిక | బ్లాగు : nmraobandi
@వి కో న రావు గారు,

నేను గెస్ చేసినట్లే మీరు కొట్టే చప్పట్లలో మూడు అర్ధాలు ఉన్నాయన్నమాట !
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 11 March 2018 | 10:19 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


పోదారి వెండిమలకున్
చూదారీ రజని నచట చుక్కల రాణీ !
గోదారి కూడ బిలిచెన్
సాదరముగ సెలవు బలుకు సదనమునకునూ :)


జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 11 March 2018 | 6:51 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


రజనీ కాంతుని యానము
సుజన! హిమాలయమునకట చూడన్ బాబా
ను? జనుల కై జీవితమును
సజావు గా నెక్కొలుపు పసదనము గనునో?

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 11 March 2018 | 6:28 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


దుండ గమ్ము జేయ దుష్టుఁ డాకురు రాజు,
భీకరముగ జంపె భీమసేను,
భండిలుడివలెను ప్రబలమును గాంచుచు
నడచ కృష్ణు డచట నాంది బల్క!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 11 March 2018 | 5:25 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


అమలిన కంటకమ్మకట! ఆరని మంటయు !పంచపాండవుల్
సమసిన మేలు! సొమ్మ సిలి సంలయనమ్మున స్వప్నమందునన్,
రమణి జిలేబి, దుష్ట కురురాజు, రణంబునఁ జంపె భీమునిన్
తమసపు విష్ణుమాయ గద దాటతరమ్మగునే జనాళికిన్!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 6:57 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


కై తవ మేలర మిత్రుడ !
జాతర తలమున వలయును జాగ్రత్త సుమా!
నీ తరమా జాణలతో
ఖాతరు చేయకు మయ కవి ఖచరుడ వీవే !


జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 6:21 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని

ముదావహమ్ము మౌన మోయి మూర్ఖలైన వారితో
సదా తొలంగి యుండు మేలు సర్వదా కవీశ్వరా
కదాచ నైన నేర్తు రయ్య కాల పోకడన్ భళా
విదాయి బల్కి నావుగా వివేకి వయ్య రాయడా!


జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 12:30 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


రాముని నామము విడువన్
శ్యాముడ టన్నాటవెలది శంకరు కొల్వున్
నీమముగా వేసెన్ బో!
భామయు వేయన్ కమింటు బర్రున బోయెన్


జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 9:23 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మేనల్లుడి వడుగు ముగియ
గానే వస్తా జిలేబి కాచుకొనుమ! నే
పూనెద సమీక్ష ! నాపై
లానత్తో? విడువను నిను లకలక యనెదన్!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 9:08 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఆ దేవుని దేవనమన
కాదనకన్ కష్టజీవి కడగండ్లయినన్
వేదన చెందుచు నైనన్
జూదము విడువడు కరివెద జోడుగ సుదతీ!

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 8:51 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


మీవ్యంగంబర్థంబయె!
భావ్యము కాదు సవరించి పాఠము తెలుపన్
సవ్యము గనెట్లు ధారగ
నవ్యము గానన్ జిలేబి నలుగురు మెచ్చన్ !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 10 March 2018 | 8:44 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఓరి యవివేకి ! చేరకు
రా రాముని కాదనిన నరాధములన్ ! ఓ
రోరీ మూర్ఖా! సత్యుని
జోరుగ కీర్తనల జేసి జోతల నిడుమా !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 9 March 2018 | 3:51 pm వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఇవ్వాళ సదన మునకే
లవ్వా రాలే గురువులు లకలక యనగన్ ?
రువ్వన్ పద్యము పదములు
కవ్వింపులుగన బడక సుఖమ్ముగ లేదే :)

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 9 March 2018 | 10:58 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


ఓం నమో వేంకటేశాయ! నొప్పు రాఘ
వేంద్రునికి ప్రతారికలపై వేడ్క గాన
నిద్దరన నాయికల బెట్టి నిగ్గు దేల్చి
చిత్రమును జూపగ జిలేబి చిగురు బోడి !

జిలేబి
వ్యాఖ్య వ్రాసిన సమయం: 9 March 2018 | 8:56 am వ్యాఖ్యాత : Zilebi | బ్లాగు : వరూధిని


లలన! గ ణాయాసములే
ల? లబ్జు గను రాములోరి లాహిరి విడనే
ల? లకలక లేలరా శ్యా
మ! లక్ష్యమును వీడనేల మహిని జిలేబీ :)

జిలేబి